Generalforsamling 2017

Facebook

Gruppe

Instagram

Facebook

Side

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen YogaRanders.


Torsdag den 30. marts 2017

kl 19:00

Lokale: FOF Randers, J. V. Martinsplads 1, 8900 Randers C


Dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetæller

Aflæggelse af beretning

Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelse

Valg af revisor

Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Alle der er medlem af Facebookgruppen YogaRanders er automatisk medlem af foreningen.


Stemmeret har alle fremmødte, der er fyldt 18 år.


Mød op og bak bestyrelsens arbejde op. Marker din deltagelse på vores offentlige Facebookbegivenhed Her


Foreningen er vært for en kop kaffe/te og kage

Copyright @ All Rights Reserved