Event 28 Bowspring

Facebook

Gruppe

Instagram

Facebook

Side

Event 28

Kl. 10:30-11:45 Søndag

Remisen/Tøjhushaven


Bowspring -

Genfind leg, lethed og styrke med bowspring


Med legende mindful bowspring vil din krop opleves let, “springy” og sensitiv samtidigt med at du oplever dig stærk og stabil. Bowspring sætter rygsøjlens naturlige kurver i fokus samt ensartet tonus af kroppen.

Med bowspring vil du højne din opmærksomhed og selvbevidshed ligesom du vil opdage kroppens ubevidste holdnings- og bevægelsesmønstre.

Bowspring er en bevægelsesform der giver bedre kropsholdning, øget nærvær og glæde.

Bowspring er for alle; atleter, travle moderne folk, seniorer, yogier etc. der alle kan bruge bowsprings virkeningsfulde værkstøjer i deres hverdag og sportsaktiviter.
Om underviseren:

Ditte Bykærholm Nielsen

Ditte er kendt for sit dybe nærvær, sensitivitet og klare og præcise instruktion.

Ditte giver offentlige klasser, onlineklasser på yogavivo.dk, holder foredrag, laver retreats og tilbyder uddannelser i restorative yoga og det at undervise fra hjertet.

Ditte er som en af de få i Europa listet som bowspringunderviser på globalbowspring.com.

Ditte har arbejdet inden for pædagogik, psykologi og undervisning i de sidste 20 år.

Hun er en tidligere skolelærer og har studeret pædagogisk psykologi.

Hun bor i København med sin familie.

Se mere på: dittebykaerholm.dk


Copyright @ All Rights Reserved